Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0297-563540
  • info@vanderschot.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

14-08-2018

Op hoeveel zorg- en huurtoeslag kun je recht hebben?

Je kunt recht hebben op toeslagen van de Belastingdienst. Weet goed waar je recht op hebt, maar voorkom dat de Belastingdienst teveel uitkeert.

Toeslagen worden in ons belastingstelsel gebruikt als tegemoetkoming voor de hoge kosten van huur, zorg en het opvoeden van kinderen. Sommige toeslagen moet je zelf aanvragen, maar ook zelf wijzigen en eventueel weer stoppen. Je wilt krijgen waar je recht op hebt, maar aan teveel gekregen bedragen heb je niets, want de belastingdienst zal die gewoon weer terug vragen.

Op welke toeslagen kun je recht hebben?

Er zijn vier toeslagen, namelijk:

  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Kinderopvangtoeslag
  • Kindgebonden budget

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag?

Iedereen heeft verplicht een zorgverzekering. Vanaf je 18e verjaardag ben je daar premie voor verschuldigd. De premie is volledig afhankelijk van de kwaliteit van jouw zorgverzekering en ligt ongeveer tussen 100 euro en 140 euro.
Voor veel gezinnen is dit een forse maandlast. De zorgtoeslag is bedoeld die lastendruk wat te verminderen.
Het recht op zorgtoeslag hangt af van het inkomen en eventueel het vermogen. Voor een alleenstaande bestaat recht op zorgtoeslag tot een inkomen van 28.720 euro. De zorgtoeslag wordt zelfs hoger naarmate het inkomen lager is.
Meerpersoonshuishoudens hebben recht op zorgtoeslag indien het inkomen niet hoger is dan 35.996 euro. Wat betreft het vermogen geldt er een vrijstelling van ruim 100.000 euro.

Recht op huurtoeslag

Voor alleenstaanden geldt er een maximale maandelijkse uitkering van 350 euro en voor samenwonenden 309 euro per maand. Ook voor deze toeslag geldt dat deze alleen van toepassing is indien het inkomen onder de maximale grenzen blijft.
Bij de huurtoeslag mag het vermogen niet hoger zijn dan 30.000 euro (60.000 euro voor partners). 

Recht op kinderopvangtoeslag

Hier hebben werkende ouders recht op waarvan de kinderen naar de opvang moeten. Er bestaat alleen recht als je werkt of een opleiding volgt voor het vergroten van de kans op werk. De hoogte van de tegemoetkoming is gebaseerd op het aantal uren dat de kinderen naar de opvang gaan. Kinderopvangtoeslag wordt maximaal berekend over een uurtarief van 7,45 euro voor dagopvang. Voor buitenschoolse opvang en voor gastouders gelden er lagere maximale uurtarieven.

Recht op kindgebonden budget

Op deze tegemoetkoming kun je recht hebben als je één of meer minderjarige kinderen hebt. Het is eigenlijk een extra tegemoetkoming bovenop de kinderbijslag. De hoogte van de uitkering is weer afhankelijk van het inkomen, je vermogen en de gezinssamenstelling. Een gezin met drie kinderen ontvangt maximaal 201,42 euro per maand. Bij meer dan drie kinderen komt er 24 euro per kind bij. Alleenstaande ouders hebben maximaal recht op 3.101 euro per jaar. Het kindgebonden budget wordt automatisch toegekend, maar het controleren is aan te raden.

Op de website van de Belastingdienst kun je berekenen waar je maandelijks recht op hebt. Ook als je al toeslagen ontvangt is het belangrijk om af en toe te berekenen of de verkregen toeslagen (nog) wel kloppen. Teveel ontvangen bedragen worden namelijk weer teruggevorderd.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens