Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0297-563540
  • info@vanderschot.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

13-04-2018

Wanneer keert de inboedelverzekering nieuwwaarde uit?

Bij schade is bij de inboedelverzekering de nieuwwaarde de maatstaf voor vergoeding. Toch wordt vaak alleen de (lagere) dagwaarde uitgekeerd. Hoe zit dat?

Stel er is sprake geweest van brand of inbraak. Dan zorgt de verzekeraar ervoor dat je wordt gecompenseerd voor de schade. En voor het berekenen van de schadevergoeding gaat de verzekeraar uit van de nieuwwaarde. Maar als bij een brand een kast verloren gaat met een nieuwwaarde van 1.000 euro. Krijg je dit bedrag dan ook uitgekeerd, of maar een deel van het bedrag?

Wat houdt de nieuwwaarde in?

De nieuwwaarde is het bedrag dat je nodig hebt om hetzelfde product nieuw weer aan te schaffen. Bij de eerder genoemde kast is die nieuwwaarde dus 1.000 euro.
Is de kast 'gewoon' beschadigd, dan zal de verzekeraar de herstelkosten kunnen vergoeden. Maar wanneer bijvoorbeeld door een brand herstel niet meer mogelijk is, zou dus de nieuwwaarde uitgekeerd moeten worden. Of toch niet?

Wanneer wordt toch de dagwaarde uitgekeerd?

Voor oude spullen nog steeds uitgaan van de nieuwwaarde is niet redelijk. Je hebt bijvoorbeeld een oude bank op de zolder staan die ook niet meer wordt gebruikt. Eigenlijk wil je deze een keer naar de stortplaats brengen, maar je hebt de bank eerst maar op zolder gezet. Oorspronkelijk is de bank gekocht voor 800 euro, en de waarde is nu te verwaarlozen. In de polisvoorwaarden is vastgelegd dat er in dit soort gevallen niet meer wordt uitgegaan van de nieuwwaarde, maar van de dagwaarde. De spelregels hiervoor zijn vaak als volgt:

  • Zodra de dagwaarde onder de 40 procent van de nieuwwaarde zakt, wordt er bij schade uitgegaan van de dagwaarde;
  • Ook als spullen niet meer gebruikt worden waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren, wordt uitgegaan van de dagwaarde. Bijvoorbeeld de bank die op zolder staat omdat deze niet meer de oorspronkelijke functie heeft.
  • En dan zijn er nog een paar uitzonderingen, zoals zonweringen, sieraden, antiek en verzamelingen. Maar dat terzijde.

Hoe wordt de dagwaarde vastgesteld?

Verzekeraars werken met afschrijvingslijsten. Hierin hebben ze opgenomen hoeveel je per jaar afschrijft op onderdelen van de inboedel. Bijvoorbeeld een laptop schrijf je af in 4 jaren. De afschrijving bedraagt dus 25 procent per jaar. Bij diefstal van de laptop na 2 jaren kan bij de schadeafwikkeling dus nog uitgegaan worden van de nieuwwaarde. De dagwaarde is op dat moment namelijk 50 procent van de nieuwwaarde. Na 3 jaren bedraagt de dagwaarde nog maar 25 procent van de nieuwwaarde, dus krijg je bij diefstal na 3 jaren nog maar 25 procent van de nieuwwaarde uitgekeerd. De waarde is nu immers onder de 40 procent van de nieuwwaarde gezakt.

Andere zaken gaan soms veel langer mee. Neem een lederen bank. Daarvan kan de afschrijvingstijd wel oplopen tot 10 of zelfs 15 jaren af (verschilt per verzekeraar). Ook als de bank dus iets ouder is, dan kan bij schade nog steeds uitgegaan worden van de nieuwwaarde. Bij een eiken tafel is de afschrijving mogelijk zelfs 20 jaren. En dan zal de nieuwwaardevergoeding automatisch ook veel langer van toepassing zijn. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens