Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0297-563540
  • info@vanderschot.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

22-02-2018

Extra vervelende gevolgen van een echtscheiding

Je gunt jouw kind alles. Daarom geef je ze soms iets extra's. Maar wat gebeurt daarmee na een scheiding? 

Niet alleen via een tussentijdse schenking kun je je kinderen verder op weg helpen. Ook na het overlijden van een of beide ouders kan het vermogen van de kinderen toenemen. Dat is wettelijk vastgelegd, en je zult het ook niet anders willen.
Maar op dit moment zijn de meeste huwelijken nog steeds in 'gemeenschap van goederen' gesloten. Met als gevolg, dat bij een echtscheiding de ex-partner recht heeft op de helft van de waarde van de volledige nalatenschap. Daardoor zal bij een echtscheiding jouw kind ook het eerder door jou geschonken bedrag alsnog moeten delen met haar ex en zelfs een eventueel verkregen erfenis. 

Met de uitsluitingsclausule kun je dit voorkomen.

Wat houdt de uitsluitingsclausule in?

Bij een schenking of een erfenis kun je bepalen, dat een schoonzoon of schoondochter wordt uitgesloten. Door deze clausule vormt de schenking of de erfenis hoe dan ook geen onderdeel van het gemeenschappelijk vermogen. En hoeft die bij een scheiding dus ook niet verdeeld te worden.
Feitelijk krijgt de ontvanger dus een eigen vermogen. Ze mogen het uiteraard wel vrij besteden, maar bij een scheiding is dan duidelijk vastgelegd dat dit deel van het vermogen nooit bij de ex-partner terecht kan komen.

Hoe kun je de uitsluitingsclausule inroepen?

Dat doe je per testament. En bij overlijden zorgt de notaris voor de uitvoering ervan.
Bij een schenking ga je natuurlijk het liefst niet eerst naar de notaris. De kosten lopen namelijk in de honderden euro’s. Gelukkig hoeft dat ook niet. De uitsluitingsclausule verbinden aan een schenking is vormvrij. Je kunt dus eenvoudig het bedrag overboeken naar je zoon of dochter, waarbij uit de omschrijving duidelijk blijkt dat de clausule van toepassing is.
De omschrijving “Gift aan (naam zoon / dochter)” is overigens niet voldoende. Om het geschonken bedrag onder de werking van een uitsluiting te laten vallen, zul je dat dan ook afzonderlijk in de omschrijving moeten aangeven. 

Denk ook om de uitsluiting bij schenking voor het kopen van een huis

Sommige ouders zijn in staat hun kind op weg te helpen bij het kopen van een huis. In die gevallen mag je een bedrag schenken tot zelfs 100.000 euro. Dit bedrag is belastingvrij, op voorwaarde dat het bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning.
Zeker bij dit soort substantiële bedragen kan het opnemen van de uitsluitingsclausule van groot belang zijn. Het verdelen van een eigen huis kan bij een echtscheiding al een groot probleem vormen. Maar met de uitsluitingsclausule verklein je in ieder geval het probleem voor je zoon of dochter. Als het geschonken bedrag (met de uitsluitingsclausule) wordt gebruikt voor het kopen van een huis, is dat deel van het huis namelijk hoe dan ook het eigendom van jouw zoon of dochter.

Wijzigingen vanaf 2018

Is je zoon of dochter ná 1 januari 2018 getrouwd? Dan gelden er andere regels. Vanaf 1 januari 2018 geldt namelijk de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. Hierin is onder andere opgenomen dat schenkingen of erfenissen die ontvangen worden voor en tijdens uw huwelijk, hoe dan ook gelijk al persoonlijk zijn. Dat maakt de kans op misverstanden bij een echtscheiding al een stukje kleiner. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.

Natuurlijk gaan wij je graag verder helpen hier duidelijkheid in te krijgen. Maar denk vooral ook eens aan de notaris. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens