Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0297-563540
  • info@vanderschot.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

27-12-2017

In 2018 trouwen. Wat gaat er veranderen?

Wie in gemeenschap van goederen trouwt deelt vanaf dat moment alle bezittingen. En alle schulden. Voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018 gaat daar iets aan veranderen.

Tot 2018 trouwen huwelijkspartners standaard in gemeenschap van goederen. Dat kan wel kan anders geregeld worden, maar dan moeten de partners, voordat ze trouwen, eerst naar de notaris. Er worden dan zogenaamde 'huwelijkse voorwaarden' opgesteld. 
Want een huwelijk in gemeenschap van goederen kan voor partners soms ongunstig uitpakken. Daarom komt er nu de 'beperkte gemeenschap' van goederen.

Wat houdt beperkte gemeenschap van goederen in?

Bij gemeenschap van goederen worden bezittingen en schulden van partners op één hoop gegooid. Als de ene partner vermogend is en de andere heeft bijvoorbeeld alleen maar schulden, is de partner met schulden door het huwelijk wel gelijk uit de financiële problemen. Maar de vraag is natuurlijk wel of dát de bedoeling van het huwelijk was.
Met de beperkte gemeenschap van goederen gaat het anders. Het vermogen en de schulden van de partners, opgebouwd tot de huwelijksdatum, blijven een persoonlijk bezit of een persoonlijke schuld. Ook erfenissen en schenkingen die partners na de huwelijksdatum ontvangen worden niet automatisch meer gemeenschappelijk.
En bij een echtscheiding moet straks, bij de verdeling, dus ook weer rekening worden gehouden met het opgebouwde vermogen van vóór het huwelijk en met schenkingen en erfenissen, die na de huwelijksdatum zijn verkregen.

Overigens geldt ook bij een 'geregistreerd partnerschap' vanaf 1 januari 2018 standaard deze nieuwe beperkte gemeenschap van goederen.

Beperkte gemeenschap van goederen pakt redelijker uit

Het is niet voor niets dat de beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard is. De algehele gemeenschap van goederen heeft namelijk te grote nadelen. Bij het trouwen wordt vaak onvoldoende stilgestaan bij de gevolgen van het ‘ja’ zeggen. Door een huwelijk kun je in één klap een gigantische schuld op jouw schouders krijgen. Of de helft van een door jouw gekregen erfenis van een overleden ouder is ook ineens eigendom van jouw huwelijkspartner. Dit soort situaties konden voorkomen worden door tussenkomst van een notaris. Een erfenis of schenking die gedeeltelijk verdwijnt naar de ex-partner kon bijvoorbeeld voorkomen worden met een uitsluitingsclausule. Dit soort constructies hoeven vanaf 1 januari 2018 niet meer.

Zorg voor een goede administratie

Maar het is best lastig om bij een scheiding aan te tonen wat van jou is. Er moet administratief goed vastgelegd worden hoe bijvoorbeeld met het vermogen, dat je al had vóór het huwelijk, is omgegaan. Vermogen dat is opgebouwd vanáf de huwelijksdatum is juist weer gemeenschappelijk.
Door de beperkte gemeenschap van goederen zal bij scheiding de verdeling mogelijk eerlijker zijn, maar vaak niet eenvoudiger.

Hoe zit het met de huwelijken gesloten vóór 2018?

Gesloten huwelijken tot 2018 blijven onder het oude huwelijksregime vallen. De wijzigingen per 2018 hebben dus alleen betrekking op nieuw gesloten huwelijken. Bij een echtscheiding gaat alles dus nog steeds door de helft, tenminste bij een huwelijk in gemeenschap van goederen. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens