Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0297-563540
  • info@vanderschot.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

19-06-2018

Wanneer is er alimentatie verschuldigd?

Er kunnen twee soorten alimentatie verschuldigd zijn, namelijk de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Wie betaalt het en wanneer is alimentatie verschuldigd?

Bij een echtscheiding is er mogelijk alimentatie verschuldigd aan de ex-partner. Er zijn meerdere zaken waar deze alimentatie van afhangt. Als ouder ben je ook verplicht om de kinderen in het levensonderhoud te voorzien. Het is niet de bedoeling dat één van de ouders voor de totale financiële kosten opdraait. Met kinderalimentatie worden de kosten verdeeld.

Wanneer is er kinderalimentatie verschuldigd?

Ouders moeten wettelijk gezien financieel bijdragen aan het levensonderhoud van de kinderen. Ouders zijn hierdoor in vrijwel alle gevallen kinderalimentatie verschuldigd voor minderjarige kinderen. De financiële bijdrage moet naar draagkracht. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van wat een ouder kan betalen en wat de behoefte van het kind is. Een bedrag koppelen aan de behoefte van een kind is een lastige. Er zijn richtlijnen opgesteld om indicatief de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen.

Is er partneralimentatie verschuldigd?

De eerste vraag is natuurlijk of de partner recht heeft op partneralimentatie. Ook hierbij speelt weer een belangrijke rol wat de draagkracht is van de ex-partners. Als het verschil in inkomen groot is, kan de meest verdienende ex-partner maandelijks een hoog bedrag verschuldigd zijn aan partneralimentatie. De levensstandaard waar de partners aan gewend zijn wordt hierin ook meegenomen. Zijn de voormalige partners een luxe leven gewend, dan kan de partneralimentatie hierdoor hoog uitvallen.

Hoe lang is er recht op alimentatie?

De verplichting blijft bestaan zolang de partner en de kinderen financiële ondersteuning nodig hebben, maar de partneralimentatie kan om meerdere redenen stopgezet worden. Meestal is er partneralimentatie verschuldigd voor een periode van maximaal twaalf jaren. Er zijn uitzonderingen. Als een huwelijk korter dan vijf jaren stand heeft gehouden, gaat het om een kortere periode. Namelijk maximaal de duur dat het huwelijk duurde. Dat gaat weer niet op als er kinderen binnen het huwelijk zijn geboren. Bij het hertrouwen van de alimentatiegerechtigde vervalt de alimentatie definitief. Bij een scheiding uitgesproken vóór 1 juli 1994, zijn er andere regels van kracht.

Hoe hoog wordt de alimentatie?

In een uiterste geval kan een rechter hierover een uitspraak doen, maar vaak is dat niet nodig. De advocaten kunnen het onderling uitvechten, maar een mediator is een goedkopere optie. De mediator is een onafhankelijke expert tussen de beide partners in. De mediator weet welke bedragen gebruikelijk zijn, en let ook op de situatie van de ex-partners. Dit kan het proces ook versnellen. Beide partners zijn er namelijk niet bij gebaat dat de afwikkeling van een scheiding maanden in beslag neemt.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens