Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0297-563540
  • info@vanderschot.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

08-02-2018

Is een lineaire hypotheek echt zoveel beter?

Voor nieuwe hypotheken zijn er twee hypotheekvormen die recht geven op hypotheekrenteaftrek, namelijk de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Waarom kiezen voor de lineaire hypotheek?

De annuïteitenhypotheek is zelfs populairder dan de lineaire hypotheek. Dat is ook te verklaren. In de annuïteitenhypotheek zijn de maandlasten de eerste 15 jaren lager. Maar indien je het financieel kunt bolwerken is er toch wel iets te zeggen voor de lineaire hypotheek.
Waarom?

Snelle daling van de schuld

De maandlasten in de annuïteitenhypotheek bestaan in het begin voor het overgrote deel uit rentelasten en maar voor een klein deel uit aflossingen. Het logisch gevolg hiervan is, dat de hypotheekschuld automatisch ook maar langzaam zakt. Binnen de lineaire hypotheek daalt de hypotheekschuld vele malen sneller. Simpelweg omdat er ook veel sneller wordt 'afgelost'. 

Even een voorbeeld: Laten we een hypotheek bekijken van 180.000 euro. De hypotheek wordt afbetaald in 30 jaren. Bij een annuïteitenhypotheek is het bedrag aan maandelijkse aflossing een beetje afhankelijk van de rente die betaald wordt. Maar bij een rente van 2% per jaar kan die aflossing globaal 1240 euro per jaar bedragen. Wanneer we dit vergelijken met een lineaire hypotheek bedraagt de aflossing 180.000 / 30 = 6000 euro. En dan is het op zich ook wel logisch dat de hypotheekschuld bij een lineaire hypotheek sneller daalt. Per maand is dit immers ook heel wat duurder....
Toch is dat niet het hele verhaal. 
Want we moeten eigenlijk ook even kijken naar de manier waarop de maandlasten zich netto (na aftrek van het belastingvoordeel) ontwikkelen. 

Daling van hypotheeklasten

Bij een annuïteit bedraagt de optelsom van rente plus aflossing in beginsel steeds een vast bedrag (tenzij de rente wijzigt). Maar binnen dat vaste bedrag neemt de rente (door het langzaam dalen van de hypotheekschuld) een steeds kleiner gedeelte voor zijn rekening, met als gevolg, dat het bedrag aan belastingteruggave maandelijks afneemt. Met per saldo een stijgende netto maandlast tot gevolg.
Bij de lineaire hypotheek is alleen het bedrag aan aflossing steeds een vast bedrag. Daarnaast wordt rente betaald over de (steeds lager wordende) hypotheekschuld. Met ook hier een dalend belastingvoordeel. Maar omdat hier de optelsom (rente plus aflossing) zelf ook daalt, dalen bij de lineaire hypotheek de maandlasten netto ook. En dat is iets dat na verloop van een aantal jaren goed merkbaar wordt.
Een netto stijgende maandlast bij de annuïteitenhypotheek dus en een netto dalende maandlast bij de lineaire hypotheek. Maar dan speelt er nóg iets. 

Kleinere kans op een restschuld

Wanneer iemand in de situatie terecht zou komen, dat de maandlasten niet meer opgebracht kunnen worden, zal de woning vaak verkocht moeten worden. Omdat er bij een lineaire hypotheek standaard meer wordt afgelost dan bij een annuïteitenhypotheek is de kans dat je na een verkoop met een restschuld blijft zitten ook een stuk kleiner. En dat geeft aanzienlijk meer vrijheid. Niet alleen bij een gedwongen verkoop, maar ook gewoon bij een vrijwillige verhuizing. 

Het is de goedkoopste hypotheekvorm

Over de gehele looptijd gerekend is de lineaire hypotheek de goedkopere hypotheekvorm van de twee. Simpelweg omdat bij de annuïteitenhypotheek het aflossen veel langzamer gaat, de hypotheekschuld dus veel langzamer daalt en er dus veel meer rente wordt betaald. 

De lineaire hypotheek is een eenvoudige hypotheekvorm

De annuïteitenhypotheek is een complexe hypotheekvorm. Bij een renteherziening en bij extra aflossingen moeten de maandelijkse annuïteiten herberekend worden. De lineaire hypotheek is eenvoudig. De hypotheekschuld moet gedurende de resterende looptijd afbetaald worden. Je kunt zelf eenvoudig berekenen wat het effect is van extra aflossingen op de maandlasten.

Je hypotheek omzetten naar een lineaire hypotheek

Iedere hypotheekvorm kan omgezet worden in een lineaire hypotheek. Zelfs bij hypotheken afgesloten vóór 2013, de zgn. beleggingshypotheek, spaarhypotheek of een aflossingsvrije hypotheek, is dat het geval. Deze hypotheekvormen hebben als nadeel dat de aflossing wordt doorgeschoven naar de einddatum, of de schuld wordt zelfs helemaal niet afbetaald. Vooral van de aflossingsvrije hypotheek willen tegenwoordig veel huiseigenaren af, omdat de schuld altijd maximaal blijft. En zeker bij die hypotheekvormen kan het raadzaam zijn goed na te gaan wat de alternatieven zijn.

Betekent dit dan, dat iedere hypotheek dus omgezet zou moeten worden in een lineaire hypotheek? Nee, dat is te kort door de bocht. Want de zwaardere lasten van de lineaire hypotheek moeten wel opgebracht kunnen worden. Denk alleen al aan de kans dat in de toekomst de kosten binnen een gezin kunnen toenemen. Bijvoorbeeld door studie van kinderen. Maar het kan bepaald de moeite lonen, dat eens goed uit te (laten) rekenen. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens