Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0297-563540
  • info@vanderschot.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

01-02-2018

Recht op toeslagen? Laat ze niet liggen!

Niet iedereen heeft het even breed. Daarom bestaan er meerdere 'toeslagen'. Ondersteunende uitkeringen die helpen het inkomen wat te verbeteren. Maar wat is op dat terrein allemaal mogelijk? 

Nederlanders met een laag inkomen hebben recht op toeslagen, en zelfs met een inkomen boven de 25.000 euro per jaar kun je er recht op hebben. Er bestaan vier soorten toeslagen. We lichten ze hier graag even toe.

De zorgtoeslag bijvoorbeeld.

En die kan aangevraagd worden door iedereen die moeite heeft met het betalen van de premie. Om voor die toeslag in aanmerking te komen mag het inkomen in 2018 niet hoger zijn dan 28.720 euro, en voor partners niet hoger dan ongeveer 36.000 euro.

Ook wordt er gekeken naar het vermogen. Een alleenstaande mag niet meer dan 113.415 euro aan vermogen hebben. En bij fiscale partners is die gezamenlijke grens 143.415 euro.

De maximale zorgtoeslag wordt gegeven bij een inkomen tot ongeveer 20.500 euro (alleenstaande). Die kan in dat geval 94 euro per maand bedragen.

Het kindgebonden budget?

Voor deze toeslag is een eerste vereiste dat je minimaal één kind hebt waarvoor je kinderbijslag ontvangt. En ook hier wordt gekeken naar het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de maandelijks te verstrekken uitkering zal zijn. Alleenstaande ouders kunnen bijvoorbeeld recht hebben op een extra tegemoetkoming van maximaal 3.101 euro per jaar.

Het kindgebonden budget hoef je meestal niet aan te vragen. De Belastingdienst controleert zelf of je er recht op hebt. Toch kan het geen kwaad dit zelf ook even te controleren. Je kunt net de uitzondering zijn die het niet automatisch krijgt.

Kinderopvangtoeslag?

Hierop bestaat alleen recht als de kinderen naar een geregistreerde dagopvang of naar de buitenschoolse opvang gaan. Sinds 2018 is deze toeslag onder voorwaarden ook mogelijk voor opvang door de peuterspeelzaal.

Om hier recht te hebben moet je aan meerdere voorwaarden voldoen:
Zo moet je als eerste in aanmerking komen voor kinderbijslag.
Verder moet de kinderopvang of de gastouder opgenomen zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Gedurende de opvang moet je werken, studeren of een traject volgen voor het vinden van werk.

De hoogte van de bijdrage is weer afhankelijk van het inkomen, maar ook van het tarief van de instelling die de opvang verzorgt.

En huurtoeslag?

Ook voor huurtoeslag gelden er de nodige voorwaarden. Ook hier is de hoogte van de tegemoetkoming weer afhankelijk van het inkomen. En van het (gezamenlijk) vermogen. Voor een alleenstaande is dat 30.000 euro en voor partners 60.000 euro. Is het vermogen meer dan die grens, dan vervalt de huurtoeslag.
Als de huur plus de servicekosten hoger zijn dan 710,68, is huurtoeslag zelfs helemaal niet mogelijk.

Heb je recht op één of meerdere van de toeslagen? Je kunt het berekenen op Toeslagen.nl van de Belastingdienst.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens