Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0297-563540
  • info@vanderschot.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

09-01-2018

Hoe nodig is een overlijdensverzekering?

Bij overlijden worden de uitvaartkosten uiteraard verhaald op de uitvaartverzekering. Als die er is. Maar de vraag is of dat voldoende is. 

Het overlijden van een gezinslid heeft eigenlijk altijd een enorme impact. En als daar dan ook nog financiële zorgen bij komen is het leed helemaal niet meer te overzien. Het kan goed zijn tijdig na te gaan of en hoe groot een financiële nasleep eventueel zou kunnen worden.

Het overlijden van een partner zal altijd een financieel gat achterlaten. Maar hoe groot dat wordt, moet berekend worden. Daarna kan dat afgedekt worden met een overlijdensrisicoverzekering.
Huisbezitters hebben een dergelijke verzekering vaak al in de hypotheek verwerkt zitten. Na overlijden kan dan (een deel van) de hypotheeklasten wegvallen. Woninghuurders kennen dat comfort niet.  
En dan nóg is de vraag of die (eventueel gedeeltelijke) lastenvrijstelling voldoende is om het gemis aan partnerinkomen op te kunnen vangen. 

Wanneer keert een overlijdensrisicoverzekering uit?

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit bij overlijden van de verzekerde voordat de einddatum van de verzekering bereikt is. Deze verzekering kent altijd een eindleeftijd. De verzekeraars hanteren eindleeftijden van bijvoorbeeld 65, 75 of 80 jaar. Bij het in leven zijn op de einddatum wordt er niets uitgekeerd en vervalt de verzekering. Omdat de verzekering alleen tot uitkering komt bij een overlijden voor een bepaalde leeftijd is de premie laag, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de uitvaartverzekering. Want die laatste dient altijd uit te keren. 

Wat wordt er uitgekeerd bij overlijden?

Je kunt zelf het verzekerd bedrag bepalen. Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering die gekoppeld wordt aan de hypotheek, stelt de bank vaak eisen aan de minimale hoogte van het verzekerd bedrag van de overlijdensrisicoverzekering. In andere gevallen bepaal je het zelf. Het is wel verstandig om de hoogte van het verzekerd bedrag goed in te schatten. Dit doe je door te bepalen wat de nabestaanden de komende jaren aan geld nodig hebben om het leven weer op de rit te krijgen. Het streven is natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat het gezin wel in de huidige woning kan blijven wonen.

Binnen een gezin is de overlijdensrisicoverzekering onmisbaar

Bij het overlijden van een partner is een deel van de financiële basis onder het gezin weggevallen. Emotioneel is het overlijden al zeer zwaar. En zonder een overlijdensrisicoverzekering moeten er eigenlijk al direct na het overlijden maatregelen worden getroffen. Want de uitgaven zijn vaak gebaseerd op een dubbel inkomen.
Door het overlijden zijn de vaste lasten mogelijk niet meer te dragen voor de achterblijvers. Dat geldt vooral voor een gezin in een huurhuis. Want, zoals gezegd hebben gezinnen met een koophuis vaak nog het voordeel dat een deel van de hypotheek wordt afbetaald met de aan de hypotheek gekoppelde overlijdensrisicoverzekering. 

Nabestaandenpensioen

In veel gevallen zal de overleden partner deelnemer zijn geweest aan een pensioenregeling. Daarbinnen kan ook een regeling aanwezig zijn voor een soort van verzorging van de nabestaanden. Dat kán helpen. Maar het is wel verstandig daar navraag naar te doen. Om vervolgens met alle antwoorden te gaan rekenen. Hoe nodig is een overlijdensverzekering...

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens